• Съвместни исторически книги
    Joint history books / Заједничке књиге историје / Zejedničke knjige istorije / Заеднички историски книги / Zajedničke knjige povijesti / Κοινά Βιβλία Ιστορίας / Zajedničke knjige historije / Skupne zgodovinske knjige / Cъвместни исторически книги / Ortak tarih kitapları / Cărți de istorie comună / Librat e Historisë së përbashkët / 共同歴史書

КАКВО

Добре дошли на мястото, където можете да намерите съвместни учебници по история

13 държави в Югоизточна Европа.
Те обхващат периода от Османската империя до 2008 г.

Книгите са уникална колекция от исторически извори от всички страни, събрана за ползване от ученици и учители по история. Основната им цел е да покажат, че всяка история има множество гледни точки, подкрепяйки критичното мислене и развивайки разбирането за това как се създава историята. Нищо не е табу в съвместните книги по история. Те включват всичко - от политическото лице на диктатурата и репресиите до кризите от 70-те и 80-те години и разпадането на Югославия.

Книгите предизвикаха значителен международен интерес.


Заједничке књиге историје
Hamela

КОЙ

Тези книги бяха централната програма на Центъра за демокрация и помирение в Югоизточна Европа (CDRSEE), регионална и ориентирана към въздействие неправителствена организация със седалище в Солун, която се стреми да насърчи демократични, плуралистични и мирни общества в Югоизточна Европа. Въпреки че създаде един от най-успешните проекти досега, през 2019 г. Центърът беше принуден да приключи работата си поради липса на средства.
Европейският фонд за Балканите припозна стойността на книгите и необходимостта да ги направи отново достъпни, като подкрепи създаването на този уебсайт.

КОГА И КАК

Стотици историци и учители от Югоизточна Европа са били ангажирани от 1998 до 2016 г. в създаването на тези шест работни тетрадки – четири от които са публикувани на 11 езика и обхващат периода от Османската империя до края на Втората световна война. Останалите две обхващат Студената война и Прехода в Европа, включително войните от 1990-те до 2008 г., и са публикувани на четири езика.

Комитетът по образование по история на Центъра за демокрация и помирение в Югоизточна Европа, съставен от сътрудници от всяка страна в региона, идентифицира източници и съдържание за създаването на книгите, като гарантира, че са представени множество гледни точки. Повече от 100 историци и 300 учители са участвали в съставянето на тези книги.

„Тези работни тетрадки не целят да заменят учебниците по история, използвани понастоящем в класните стаи, нито се стремят да предоставят кохерентен разказ за историята на Югоизточна Европа от 14-ти век до днес. Те обаче имат познавателни и морални цели и прелагат методи и инструменти за преподаване на история. Те предлагат историята да се пренапише чрез урок за методологията, а не за съдържанието."


Кристина Кулури

КЪДЕ

Тези книги са предназначени за използване и са създадени в сътрудничество с историци и учители от всички краища на Югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Гърция, Косово, Черна гора, Румъния, Северна Македония, Словения, Сърбия и Турция.
Hamela

JOINT HISTORY BOOKS

В цифри

2.000

Участващите
учители

500.000

Информираните
ученици

12

Преведени
езици

74.000

Изтегляния
през 2017 г.

МЕТОДОЛОГИЯ

Авторите бяха водени от идеята за събиране и представяне на исторически източници и разнообразието от интерпретации и гледни точки, проектирани от самите източници, а не от историографски труд. Те по никакъв начин не изказват предположения за обективността или автентичността на източниците. Целта е да се покажат тези източници. С други думи, тези книги прилагат сравнителния метод и мултиперспективния подход.

АВТОРИ

Изключителен принос за създаването на тези книги имат Коста Карас, докладчик към Борда наCDRSEE за проекта Съвместна история и проф. Кристина Кулури, главен координатор и редактор на поредицата. За неуморните усилия и всеотдайност, благодарността е към редакторите: проф. Дубравка Стоянович, проф. Халил Берктай, проф. Богдан Мургеску, д-р Мирела Луминита Мургеску, проф. Валери Колев, г-н Кресимир Ерделя, проф. Невен Будак, проф. Алексей Калионски, проф. Ниязи Къзилюрек, проф. Божо Репе, Драгутин Попович.
Решаващи за успеха на проекта бяха и неуморните усилия на председатели и членовете на Борда на директорите - Мат Нимиц, Ричард Шифтер, Ерхард Бузек, Ханес Свобода, Никос Ефтимиадис, Ригас Целепоглу, Сашо Орданоски, Душан Релич, Шекчук Ерез, както и двама Изпълнителни директори по това време - Ненад Себек и Звездана Ковач.

Като важен принос за стила и баланса, книгите бяха рецензирани и коментирани от шестима читатели: проф. Робърт Страдлинг, проф. Мария Тодорова, проф. Петър Водопивец, Иван Вейвода, проф. Андреас Деметриу и проф. Флориан Бийбър.

Hamela

ИЗТЕГЛЯНИ

Съвместни исторически книги на български език

УЧЕБНО ПОМАГАЛО 1

148 с

Османската империя

УЧЕБНО ПОМАГАЛО 1.

УЧЕБНО ПОМАГАЛО 2

152 с

УЧЕБНО ПОМАГАЛО 3

140 с

Балканската война

УЧЕБНО ПОМАГАЛО 3.

УЧЕБНО ПОМАГАЛО 4

156 с

Втората световна война

УЧЕБНО ПОМАГАЛО 4.

in memoriam

Коста Карас, основател и създател на първоначалната идея за Съвместните исторически книги, почина само няколко седмици преди този уебсайт да стане реалност.

Знанията, неуморните усилия, ентусиазмът и подкрепата на г-н Карас бяха от решаващо значение тези книги да станат факт, като по този начин започна нова ера на преразглеждане на историята, преразглеждане на собствения ни товар от предразсъдъци, липсата на емпатия и разбиране. Г-н Карас въплъщаваше толкова много добродетели: той комбинираше огромно знание с голяма страст, поемайки много предизвикателства в стремежа към демократично и мирно съвместно съществуване между нациите. Почивайте в мир, г-н Карас.

Вие оставихте на младите поколения най-прекрасното средство да бъдат преди всичко добри хора.
Коста Карас