• ZAJEDNIČKE KNJIGE HISTORIJE
    Joint history books / Заједничке књиге историје / Zejedničke knjige istorije / Заеднички историски книги / Zajedničke knjige povijesti / Κοινά Βιβλία Ιστορίας / Zajedničke knjige historije / Skupne zgodovinske knjige / Cъвместни исторически книги / Ortak tarih kitapları / Cărți de istorie comună / Librat e Historisë së përbashkët / 共同歴史書

ŠTA

Dobro došli na mjesto gdje možete naći Zajedničke historijske knjige

13 zemalja Jugoistočne Evrope.
One pokrivaju period od Osmanskog carstva do 2008. godine.

Knjige su jedinstven zbir historisjkih izvora iz svih zemalja, sačinjenih za studente/đake i nastavnike historije. Njihov osnovni cilj je pokazati kako svaka priča ima više gledišta, te podsticati kritičko mišljenje i razumijevanje kako se gradi historija. Ništa nije tabu u Zajedničkim historijskim knjigama - one obuhvataju sve, od političkog lica diktature i represije do kriza 70-ih i 80-ih godina i raspada Jugoslavije.

Historijske knjige privukle su veliku međunarodu pažnju.


Заједничке књиге историје
Hamela

KO

Ove knjige bile su ključni projekat Centra za demokratiju i pomirenje u Jugoistočnoj Evropi (CDRSEE), regionalne nevladine organizacije sa sjedištem u Solunu. Ta organizacija je njegovala i nastojala razvijati demokratska, pluralistička i miroljubiva društva u jugoistočnoj Evropi. Uprkos tome što je proizveo jedan od najuspješnijih projekata ikada, CDRSEE je 2019. godine, zbog nedostatka finansijskih sredstava, bio primoran prestati sa radom.
Na inicijativu Evropskog fonda za Balkan (EFB), kroz podršku kreiranju i održavanju ove web stranice, ove knjige su ponovo dostupne javnosti. EFB razumije da su ove knjige važno sredstvo ne samo za nastavu historije, već i za otvaranje kulture dijaloga i različitih načina razmišljanja. Zajedničke historijske knjige mogu biti izlaz iz uglavnom jednodimenzionalnog obrazovnog sistema u regiji jugoistočne Evrope i imaju potencijal da podstaknu razmjenu različitih perspektiva i iskustava.

KADA I KAKO

Stotine historičara i nastavnika iz Jugoistočne Evrope, bili su angažirani od 1998. do 2016. u izradi ovih šest knjiga: četiri, koje obuhvataju period od Osmanskog carstva do kraja Drugog svjetskog rata, objavljene su na 11 jezika. Knjige koje pokrivaju Hladni rat i Tranziciju u Evropi, uključujući ratove od 90-ih do 2008. godine, objavljene su na četiri jezika.

Komitet za nastavu historije, Centra za demokratiju i pomirenje u Jugoistočnoj Evropi, sastavljen od saradnika iz svih zemalja regiona, identificirao je izvore i sadržaj za izradu knjiga, kako bi se događaji mogli prikazati iz više perspektiva. Više od 100 historičara i 300 nastavnika bilo je uključeno u rad na ovim knjigama.

„Ove knjige nemaju za cilj zamijeniti udžbenike historije koji se trenutno koriste u učionicama, niti pružiti kohezivan narativ historije jugoistočne Evrope od 14. stoljeća do danas. One, međutim, imaju kognitivne i moralne ciljeve, i sugeriraju metode i alate za nastavu historije. One podstiču da se historija preradi putem metode, a ne sadržaja."


Christina Koulouri

GDJE

Ove knjige su nastale u saradnji sa historičarima i nastavnicima iz svih krajeva Jugoistočne Evrope i namijenjene su studentima/đacima i nastavnicima iz: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke Hrvatske, Kipra, Kosova, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije i Turske.
Hamela

JOINT HISTORY BOOKS

U brojkama

2.000

Nastavnika
je sudjelovalo

500.000

Studenata
informisano

9

Jezika
prevedeno

74.000

Preuzimanja
u 2017

METODOLOGIJA

Autori ovih knjiga rukovdili su se prikupljanjem i predstavljanjem historijskih izvora i različitih interpretacija i gledišta koje projiciraju sami izvori, a ne historiografsko djelo. Knjige ni na koji način ne sugeriraju objektivnost ili autentičnost izvora. Jednostavno, cilj je - pokazati. Ove knjige, drugim riječima, primjenjuju komparativnu metodu i multiperspektivni pristup.

AUTORI

Izuzetan doprinos nastanku ovih historijskih publikacija dali su Kosta Karas, izvjestitelj CDRSEE Odbora za Zajedničke historijske knjige i prof. Christina Koulouri, generalna koordinatorka i urednica serije. Za izuzetan trud i zalaganje, veliko hvala urednicima /prof. Dubravka Stojanović, prof. Halil Berktay, prof. Bogdan Murgescu, prof. Mirela Luminita Murgescu, prof. Aleksej Kalionski, prof.Niyazi Kızılyürek, prof. Božo Repe, Dragutin Popović. Za uspjeh projekta presudan je bio i neumoran napor predsjednika i članova Upravnog odbora /Matthew Nimetz, Richard Schifter, Erhard Busek, Hannes Swoboda, Nikos Efthymiadis, Rigas Tzelepoglou, Sašo Ordanoski, Dušan Reljić, Selcuk Erez/, kao i tadašnji zvršni direktori: / Nenada Šebeka i Zvezdane Kovač/.

Značajan doprinos kvalitetu i uravnoteženosti knjiga svojim komentarima dali su recenzenati: prof. Robert Stradling, prof. Maria Todorova, prof. Peter Vodopivec, Ivan Vejvoda, prof. Andreas Demetriou i prof. Florian Bieber.

Hamela

PREUZIMANJE

Zajedničke historijske čitanke na bosanskom

Historijska čitanka 1

148 str

Osmansko carstvo

Historijska čitanka 1.

Historijska čitanka 2

152 str

Nacije i države u Jugoistočnoj Evropi

Historijska čitanka 2.

Historijska čitanka 3

140 str

Balkanski ratovi

Historijska čitanka 3.

Historijska čitanka 4

156 str

Drugi svjetski rat

Historijska čitanka 4.

IN MEMORIAM

Costa Carras, osnivač i tvorac ideje Zajedničkih knjiga historije, preminuo je samo nekoliko tjedana prije nego što je ova web stranica pokrenuta.

Njegovo znanje, neumoran rad, entuzijazam i podrška bili su presudni da ove knjige ugledaju svjetlo dana, započevši tako novu eru preispitivanja historije, preispitivanja vlastitog prtljaga predrasuda, nedostatka empatije i razumijevanja. Gospodina Carrasa oličavale su mnoge vrline; spojio je ogromno znanje sa velikom strašću, suočavajući se sa mnogim izazovima u borbi za demokratiju i miran suživot različitih naroda.

Počivaj u miru, gospodine Carras. Ostavili ste mladim generacijama vrijedan alat da budu, prije svega, dobri ljudi.
Коста Карас